LETRINAS

LETRINAS SECAS – KOMUN LEHORRAK

En muchas zonas rurales de Uganda, al igual que en Buikwe, existe la necesidad de mejorar el saneamiento y agua de escuelas y comunidades. Sobre esta necesidad se diseño la siguiente respuesta.

Las letrinas secas o Ecosan, gracias a su diseño, permiten aislar las heces de la orina y usarlas como abono (previo tratamiento de higienización y compostaje). Entre los años 2013 y 2018, construimos una letrina de este tipo en cada escuela.

Desde entonces, cada año nuestro coordinador local Jimmy Katende realiza unos talleres formativos en cada escuela donde los alumnos y alumnas recuerdan la necesidad de añadir una cubeta de ceniza (procedente de la cocina de leña escolar) para deshidratar las heces y elevar su pH, eliminando así malos olores y patógenos fecales (según análisis realizados en los laboratorios de Neiker-Tecnalia). Cada año, repartimos guantes y mascarillas para que puedan sacarlo con seguridad cuando el depósito inferior está lleno.

Ugandako landa eremu askotan, Buikwen bezala, eskola eta komunitateetako ura eta saneamendua hobetzeko beharra dago. Behar horri erantzunez proposamen hau diseinatu da.

Komon lehorrek edo Ecosanek, beren diseinuari esker, gorozkiak gernutik banatzea eta ongarri gisa erabiltzea ahalbidetzen dute (aldez aurretik higienizazio eta konpostatze tratamendua emanda). 2013. eta 2018. urteen artean, mota horretako komon bana eraiki genuen eskola bakoitzean.

Ordutik, urtero, Jimmy Katende bertako koordinatzaileak prestakuntza-tailer batzuk egiten ditu eskoletan. Tailer horietan, ikasleek errauts-kubeta bat gehitu behar dutela gogorarazten dute (eskolako egurrezko sukaldetik datorrena;), gorozkiak deshidratatzeko eta pH-a altxatzeko, horrela usain txarrak eta patogeno fekalak desagerraraziz (Neiker-Tecnaliako laborategietan egindako analisien arabera). Urtero, eskularruak eta maskarak banatzen ditugu, beheko depositua beteta dagoenean segurtasunez atera dezaten.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *